DOCHÁZKA NA LEKCE

Lekce se rezervují pomocí online systému hudebnilekce.reservio.com, ve výjimečném případě osobně s lektorem. V případě omluvy studenta z lekce je nutné o včasné zrušení hodiny. Včasné zrušení hodiny je nejméně 24 hodin předem. Pokud je lekce zrušena méně než 24 hodin předem, hodina se počítá jako odučená (tzn. placená). Student může jednu hodinu včas zrušit (přesunout na jiný termín) pouze jednou, jinak se opět lekce počítá za odučenou (placenou).

Stejná pravidla platí i pro rušení lekce lektorem. V případě zrušení hodiny lektorem v době kratší než 24hodin předem má student nárok na náhradu a to v podobě odsuplování lekce jiným lektorem, či bezplatnou náhradní hodinu (formu náhrady určí lektor).

Omluva z lekce:

V případě omluvy z lekce je potřeba včas hodinu zrušit. Individuální konzultaci je nutné zrušit nejpozději 24 hodin(dechové nástroje, kytara) a 48hodin (klavír) před lekcí, jinak bez náhrady propadá. Pokud jste si lekci rezervovali přes rezervační systém, můžete ji v systému také sami stornovat, v jiných případech kontaktujte lektora.

V případě skupinových kurzů nevyužitá lekce vždy bez náhrady propadá.

Platnost předplacených konzultací:

Pokud se s lektorem nedomluvíte jinak, balíček je nutné vychodit do určeného data (aktuální datum platnosti lekcí a kurzů najdete vždy na své permanentce a také v našem ceníku.Tato data jsou nastavená mimo jiné i proto, že pravidelné lekce přináší rychlejší výsledky než nárazová výuka. Prodloužení platnosti konzultací nebo vrácení peněz je možné jen v případě vážných zdravotních problémů po předložení potvrzení od lékaře.

Ukončení docházky

Ukončení docházky je možné kdykoliv formou dohody s lektorem. Úhrada za předplacené hodiny se nevrací, výjimku činí zdravotní komplikace podložené lékařskou zprávou. Ukončení docházky nastává i v případě, že žák nezaplatí nadcházející období. Po ukončení docházky nemají vůči sobě lektor se studentem žádné závazky.